WELKOM


Welkom op de website van Levend Water - havenevangelisatie Terneuzen-Gent.
Zeelui zijn vaak twee tot negen maanden aaneengesloten van huis en familie weg. Velen weten niet van dit harde zeemansbestaan af. Maar de zeelieden worden door ons niet vergeten!
De naam Levend Water hebben we gekozen met de gedachte aan de zee en aan de Bijbel. In Johannes 7 : 38 staat: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En in Openbaring 22 : 1 staat geschreven: Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. Daarom willen we de mannen en vrouwen die de zee├źn bevaren wijzen op het Levende Water, Jezus Christus!

WIE WE ZIJN


Wij zijn een zeemansmissie die de zeelui op de schepen bezoekt. Mijn naam is Alexander Eberson en ik ben havenevangelist sinds 2011.
Als havenevangelist ben ik lid van de Seamens Christian Friend Society (SCFS). Dit is een Engelstalige internationale christelijke zeemansmissie. Deze christelijke organisatie bemoedigt en ondersteunt mij door het bieden van regelmatige gebedsmomenten, collegiaal overleg en het toesturen van elkaars nieuwsbrieven.
Al vroeg voelde ik mij door de Heer geroepen om in het zendingswerk te gaan. Na een aantal jaren als predikant in gemeentes werkzaam te zijn geweest, zaai ik nu het evangelie in de haven Terneuzen-Gent.
De zeelui die ik tegen kom zijn afkomstig uit de hele wereld. Ik vind het geweldig en machtig dat de Heer mijn leven zo geleid heeft dat ik met Bijbels de schepen op ga om voor Hem een visser van mensen te zijn. Daarnaast bemoedig en versterk ik broeders en zusters in het Christenzijn op de schepen. Van het gemeentewerk is vooral het pastoraat gebleven. Het oog en oor hebben voor de zeelui, hun zorgen en hun vreugde. Ik ben vooral dankbaar dat ik in de haven voor hen een vriend kan zijn.
Natuurlijk kan ik dit werk niet doen zonder de hulp van mijn vrouw Tonja die op de achtergrond meewerkt. Daarnaast zijn er een aantal mensen die regelmatig met mij de haven in gaan. Daar ben ik erg dankbaar voor.
Eind 2021 is de Stichting Levend Water opgericht. De stichting ondersteunt het werk dat Alexander in de haven doet. Ook zal zij in de toekomst inzicht bieden in de inkomsten en uitgaven.
Sinds februari 2022 bezitten we de ANBI-status.

WAT WE DOEN


We bieden geestelijke ondersteuning op de schepen door een luisterend oor, gesprek, gebed, Bijbelstudie en vriendschap.
We ondersteunen de zeelieden bij ziekenhuisopname. We helpen bij het contact leggen met hun gezin thuis. Als er geld verstuurd moet worden, brengen we ze naar een gelegenheid waar dat kan. Aan christenen bieden we de mogelijkheid om een kerk en/of dienst te bezoeken.
In de winterperiode delen we mutsen, colsjaals en kerstpakketten uit. Zo staan we hen met woord en daad bij.

OVER ONS


De havenzending is gestart om Jezus Christus te dienen naar de zeelieden toe, die onze havens bezoeken.
Onze doelen zijn:

  • Het evangelie van onze Heer Jezus Christus te delen/verkondigen.

  • Het uitdelen van christelijke literatuur, Bijbels, traktaken, DVD's en CD's.

  • Geestelijke bijstand verlenen door middel van het geven van een Bijbel, luisteren, gebed, Bijbelstudie en het geven aan de behoeftige.